TRỊNH KIM TIẾN - PHE DÂN CHỦ

Ranked #4 on the list CHUNG KẾT HOA HẬU SẮC MÀU - VÀNG ĐỎ PHÂN TRANH

6.76
Based on 96 votes

About TRỊNH KIM TIẾN - PHE DÂN CHỦ

FACE BOOK: TRỊNH KIM TIẾN

http://www.facebook.com/trinhkimkim

SINH NGÀY: 10.7.1990

QUÊ QUÁN: HÀ NỘI

SẾP LỚN AT SONO-CERAMICS SÀI GÒN - SÓC TRĂNG, CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGOÀI BIỂN GIẶC TÀU XÂM LẤN ĐÁNH GIẾT DÂN TA, TRÊN BỜ CÔN AN LỘNG HÀNH ĐÁNH CHẾT NGƯỜI CHA THÂN YÊU CỦA EM. NỢ NƯỚC THÙ NHÀ VAI GẦY MANG NẶNG. EM HIỂU RẰNG CHỈ KHI MỖI NGƯỜI DÂN Ý THỨC ĐƯỢC QUYỀN CON NGƯỜI CỦA MÌNH CẦN PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG THÌ HỌ MỚI ĐỦ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH.

 

Comment on TRỊNH KIM TIẾN - PHE DÂN CHỦ