Kon-Tiki

Ranked #6 on the list Top 10 Norwegian Movies

7.20
Based on 5 votes

Comment on Kon-Tiki