KARU ĐẶNG NỮ - PHE ĐỎ

Ranked #3 on the list CHUNG KẾT HOA HẬU SẮC MÀU - VÀNG ĐỎ PHÂN TRANH

6.64
Based on 98 votes

About KARU ĐẶNG NỮ - PHE ĐỎ

FACEBOOK: KARU - ĐẶNG NỮ

https://www.facebook.com/aisinhru

NGÀY SINH: 22.12.1988

LÀ CON GÁI GỐC HUẾ YÊU MÀU TÍM MỘNG MƠ NHƯNG VỚI CƯƠNG VỊ MỘT NỮ AN NINH NHÂN DÂN EM NGUYỆN TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG, HIẾU LỄ VỚI NHÂN DÂN, KIÊN QUYẾT VỚI KẺ THÙ. NGOÀI RA EM RẤT ĐAM MÊ TẬP LUYỆN THỂ THAO ĐỂ CÓ MỘT CƠ THỂ KHỎE MẠNH VÀ LÔI CUỐN.

Comment on KARU ĐẶNG NỮ - PHE ĐỎ