JOCIE NGUYỄN v.s. MAIKA

Ranked #1 on the list VÒNG NỐC AO TRỰC TIẾP PHE DÂN CHỦ: CHỌN TOP 3 UCV

11
Based on 35 votes

About JOCIE NGUYỄN v.s. MAIKA

  • MŨI TÊN ĐI LÊN: CHỌN JOCIE NGUYỄN
  • MŨI TÊN ĐI XUỐNG: CHỌN MAIKA

  • ĐỊT MẸ THẰNG NÀO KÊU CHỌN NHẦM MŨI TÊN. 
  • ​HAI ỨNG CỬ VIÊN CỦA CỜ VÀNG HẢI NGOẠI, JOCIE VỚI VẺ ĐẸP HIỆN ĐẠI CĂNG TRÀN NHỰA SỐNG RẤT MĨ, MAIKA ĐẸP HIỀN DỊU THEO KIỂU CON GÁI THEO ĐẠO
  • CÓ THÔNG TIN GÌ THÊM THÌ THẰNG TRẦN AN QUỐC BỔ SUNG CHO BỐ

Comment on JOCIE NGUYỄN v.s. MAIKA