HUỲNH THỤC VY v.s. KIM ANH

Ranked #2 on the list VÒNG NỐC AO TRỰC TIẾP PHE DÂN CHỦ: CHỌN TOP 3 UCV

10
Based on 34 votes

About HUỲNH THỤC VY v.s. KIM ANH

  • MŨI TÊN ĐI LÊN: CHỌN THỤC VY
  • MŨI TÊN ĐI XUỐNG: CHỌN KIM ANH

  • CHỌN MŨI TÊN LÊN CHO THỤC VY, MŨI TÊN XUỐNG CHO KIM ANH. ĐM ĐỨA NÀO KÊU CHỌN NHẦM
     
  • HUỲNH THỤC VY: LÀ CÂY BÚT CÓ TRÌNH ĐỘ CAO NHẤT TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÓ TRUYỀN THỐNG PHẢN ĐỘNG Ở TAM KỲ QUẢNG NAM. CÔ CÓ TRI THỨC VÀ TƯ DUY DÂN CHỦ VÀ CÁI NHÌN RẤT MĨ. VỚI NHIỀU BÀI VIẾT TRÊN MẠNG CÔ CŨNG NHƯ GIA ĐÌNH ĐÃ BỊ CAM CÙNG CÁC TỔ CHỨC CQ ĐỊA PHƯƠNG LIÊN TỤC GÂY KHÓ DỄ. LẦN ỒN ÀO NHẤT LÀ VỤ CÔ BỊ BẮT CÓC KHI ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TÀO Ở SG VÀ ĐEM VỀ QN LẤY KHẨU CUNG TRONG TÌNH TRẠNG BỊ RONG KINH. SAU CÙNG TRƯỚC KHI THẢ CAM CŨNG PHẢI CUNG CẤP CHO CÔ 2 BVS LỞM ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ. VÚ TO VÀ RẤT SEXY CÔ ĐƯỢC THẦY THÁI BÁ TÂN CA NGỢI SẮC ĐẸP VÀ TÀI TRÍ TRONG 1 BÀI THƠ NỔI TIẾNG TRÊN MẠNG.
  • KIM ANH: TÊN TUỔI KHÔNG MẤY NỔI BẬT Ở TRÊN MẠNG NHƯNG CÔ RẤT TÍCH CỰC BIÊN STATUS CHỐNG PHÁ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ LỐI ĐIỀU HÀNH XÃ HỘI NHƯ CẶC CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, HĂNG HÁI HÔ HÀO CỔ VŨ TƯ DUY DÂN CHỦ. CÔ CÓ GƯƠNG MẶT THUẦN VIỆT VÀ MỘT NGOẠI HÌNH ĐẸP NHƯ MODEL, XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT UCV NẶNG KÝ CHO DANH HIỆU HOA HẬU SẮC MÀO NĂM NAI. 

Comment on HUỲNH THỤC VY v.s. KIM ANH