HUỲNH THỤC VY - PHE DÂN CHỦ

Ranked #5 on the list CHUNG KẾT HOA HẬU SẮC MÀU - VÀNG ĐỎ PHÂN TRANH

5.27
Based on 102 votes

About HUỲNH THỤC VY - PHE DÂN CHỦ

FACEBOOK: HUỲNH THỤC VY

https://www.facebook.com/huynhthucvy

NĂM SINH: 20.11.1985

QUÊ QUÁN: TAM KỲ - QUẢNG NAM

LÀM VIỆC TẠI Amarin Coffee Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk, Vietnam

CỘNG SẢN BẮC KỲ CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ XÃ HỘI MỘT CÁCH VÔ NHÂN ĐẠO, THIẾU TÔN TRỌNG QUYỀN CON NGƯỜI. LÀ BẬC ANH THƯ CÓ TRI THỨC EM ĐÃ VÀ SẼ TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐỂ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG THỨ QUYỀN LỢI PHỔ QUÁT TOÀN NHÂN LOẠI ẤY.

Comment on HUỲNH THỤC VY - PHE DÂN CHỦ